Over Hulck Advies

Weet je het nog ? De allereerste keer dat je probeerde te jongleren….

Vandaag de dag jongleren we niet meer met twee of drie ballen in onze organisaties. Er wordt steeds meer van ons verwacht, waardoor we steeds meer ballen trachten hoog te houden. Nieuwe ideeën en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op. En dan hebben we het nog niet gehad over de toenemende regeldruk en verwachtingen die we van concepten hebben met elkaar.

Hulck Advies is opgericht, omdat we in de praktijk zagen dat organisaties soms door de bomen heen het bos niet meer zien en in het wilde weg keuzes zijn gaan maken of onjuist aangereikt kregen waardoor deze niet aansloten bij hun organisatie. Dat is niet alleen zonde van de financiële middelen, maar het doet ook afbreuk aan de motivatie van medewerkers en de waarde die je als organisatie wél had kunnen realiseren.
Met een goede missie, visie en strategie kun je keuzes aan een degelijke kapstok ophangen, doe wat goed is voor jouw organisatie!
Dat iedereen om je heen eHealth toepast is geen reden om het ook toe te passen. Onderzoek wat het jullie kan opleveren en wat het doel van een middel is, neem bijvoorbeeld eHealth. Dit is niet een dienst welke je toevoegt aan het bestaande aanbod, maar vervangt juist een deel van je huidige aanbod met als doel een pakket te realiseren dat beter aansluit bij je doelgroep, of plaats en tijd onafhankelijk je dienst kunnen aanbieden, efficiënter kunnen werken etc.. Als dit over het hoofd wordt gezien is implementatie gedoemd te mislukken. In het werkveld horen wij ook geregeld: ik doe dit project omdat er een subsidie voor was, maar wat te doen als de subsidie stopt?

Onze werkwijze

Wij vinden het belangrijk om dienstbaar te zijn aan jullie. Om jullie niet met mooie woorden op weg te helpen, maar met constructieve aanbevelingen, adviezen, tools of ondersteuning.

In het gehele traject zijn wij open, transparant, benaderbaar en gaan we tot het uiterste.

Heb je vragen over ons of ons werk? Wij beantwoorden ze graag!

Contact